Sai Eshwara Ashtakam

Eashwaramba Sutham Sathyam Nithya Mangalakarinam

Venkavadhootha Sampritham Vande Sai Jagat Gurum

Thulasi Dala Sankasam Yogi Manasa Poojitham

Sarva Manava Sandesam Vande Sai Jagat Gurum

Hari Nila Jata Jootam Poorna Chandra Nibhananam

Bhakta Loka Chidabhasam Vande Sai Jagat Gurum

Arthra Thrana Vratha dharam Vyoma kesa Virajitham

Yasah Chandra Prabha Vyomam Vande Sai Jagat Gurum

Rathnakara Smudbhootham Kashayambara Dharinam

Anada Kosa Sancharam Vande Sai Jagat Gurum

Premamrutha Payorasim Vishwa Kalyana Karinam

Santhi Sathya Samaharam Vande Sai Jagat Gurum

Prashanti Nilayavasam Bala Bhaskara Sannibham

Asritha Jana Mandaram Vande Sai Jagat Gurum

Vishwa Vidhyalaya Vyaptham Nigamagama Sevitham

Sathyam Shivam Cha Soundaryam Vande Sai Jagat Gurum

SaiEshwara Ashtakam Punyam Nithyam Mansiyah pattheth

Janmanthara Krutham Papam Vinasyathi na Samsayah

Advertisements

One thought on “Sai Eshwara Ashtakam

  1. Pingback: Tapovanam Parayan Procedure- Akhand Paat- Continuous Reading of Sacred Scripture | Premaarpan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s